ש"ש
סמסטר
מרצה
שם הקורס
2
א
קרצנר צביקה
מבוא לתסריטאות
2
א
ליפשיץ סיגלית
תחביר ויזואלי - תרגיל "חפץ"
2
א
מילר טל
יסודות התסריט - תרגול
4
א
דבורה ארז
תולדות הקולנוע - 1
2
א
ענר איתן
יסודות התסריט-פיצ'ר
2
ב
ראש סיגל
סדנת תחקיר
2
ב
נוימן עמוס
פרוגרמינג
4
ב
דבורה ארז
תולדות הקולנוע - 2
2
ב
יאיר מתן
סדנת תסריט לוקיישן
1
ב
בן נעים שוקי
התעמלות כתיבה
2
ב
הדיה יעל
עושים סצינות
2
ב
ענר איתן
בימוי לתסריטאים
2
שנתי
טושה גפלה אופיר
הסיפור הקצר

קורסים

תכנית לימודים

מסלול תסריטאות