למסלול המלא ולמסלול הפקה יוזמת:
הרשמה מאוחרת

הרשמה 1.7.2020 - 30.7.2020

הגשת מבחני הבית ועבודות קודמות (לאחר ההרשמה בלבד): 3.8.2020

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון): 12.8.2020

מועד ב'

הרשמה 1.3.2020 - 18.6.2020

מבחני מיון (לאחר ההרשמה בלבד): 30.6.2020

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון): 15.7.2020

מועד א'

הרשמה 3.11.2019 - 30.1.2020

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד): 11.2.2020

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון): 2.3.2020

ביטול מועמדות

מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה

מסלול תסריטאות:
הרשמה מאוחרת

הרשמה 1.7.2020 - 30.7.2020

הגשת מבחני הבית ועבודות קודמות (לאחר ההרשמה): 2.8.2020

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני מיון) 12.8.2020

מועד ב'

הרשמה 1.3.2020 - 18.6.2020

הגשת מבחני הבית ועבודות קודמות (לאחר ההרשמה): 1.7.2020

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני מיון): 12.7.2020

מועד א'

הרשמה 3.11.2019 - 30.1.2020

הגשת מבחני הבית ועבודות קודמות (לאחר ההרשמה): 12.2.2020

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני מיון): 26.2.2020

ביטול מועמדות

מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay