למסלול המלא:
הרשמה מאוחרת

הרשמה 1.7.2020 - 30.7.2020

הגשת מבחני הבית ועבודות קודמות (לאחר ההרשמה בלבד): 3.8.2020

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון): 12.8.2020

מועד ב'

הרשמה 1.3.2021 - 14.6.2021

מבחני מיון (לאחר ההרשמה בלבד): 15.6.2021

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון): 28.6.2021

מועד א'

הרשמה 1.11.2020 - 31.1.2021

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד): 9.2.2021

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון): 24.2.2021

ביטול מועמדות

מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה

מסלול תסריטאות:
הרשמה מאוחרת

הרשמה 1.7.2020 - 30.7.2020

הגשת מבחני הבית ועבודות קודמות (לאחר ההרשמה): 2.8.2020

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני מיון) 12.8.2020

מועד ב'

הרשמה 1.3.2021 - 14.6.2021

הגשת מבחני הבית ועבודות קודמות (לאחר ההרשמה): 16.6.2021

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני מיון): 27.6.2021

מועד א'

הרשמה 1.11.2020 - 31.1.2021

הגשת מבחני הבית ועבודות קודמות (לאחר ההרשמה): 10.2.2021

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני מיון): 21.2.2021

ביטול מועמדות

מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה