קורסים

תכנית לימודים

מסלול הפקה יוזמת

Liron and camera.jpg

תוכנית הלימודים – שנים ג'-ד'

מערכת הלימודים בשנה השלישית ובשנה הרביעית מורכבת מסדנאות מעשיות בתחומי הליבה של ההפקה ומשיעורים עיוניים עם תלמידי המסלול המלא. שנת הלימודים השלישית מחולקת לשני סמסטרים וחופשת ביניים של ארבעה שבועות. אורכו של הסמסטר הראשון הוא 12 שבועות. בכל אחד מהסמסטרים נפרשים השיעורים על פני שלושה ימים בשבוע (ימים א', ג' ו-ד'). בשנתיים האחרונות של הלימודים יתקיימו חונכויות אישיות לליווי פרויקט הגמר, שיאפשרו לתלמידים להטיב ולפתח את הפרויקטים שלהם, להציגם בישיבת סיעור מוחות בבית הספר ולצאת לשלב ההפקה. הלימודים בשנה הרביעית מתמקדים במימוש פרויקט הגמר בעזרת מנטורים מהשורה הראשונה.


הפקת הגמר – עקרונות מנחים

החל מסוף שנה ב' התלמידים מגישים הצעות מתקדמות לפרויקט גמר בתחום ההפקה היוזמת, המיועד לפיתוח במסגרת בית הספר או בתור הפקה מלאה: סדרת רשת, סרט עלילתי קצר, דרמה באורך 50 דקות, סרט עלילתי באורך מלא, סדרת טלוויזיה, סרט תיעודי, סדרה תיעודית, סרט תיעודי באורך מלא, פורמט טלוויזיוני, תוכנית בידור, תוכן וידיאו לאינטרנט או מיזם תרבותי בתחומי הקולנוע והטלוויזיה (או בענפים המשיקים להם). פרויקטי הגמר יבוצעו באופן מדורג בקיץ שבין שנת הלימודים השלישית והשנה הרביעית, ובעיקר במהלך השנה הרביעית, לקראת ערב הגמר.

בית הספר מעודד הפקות גמר שבהן המפיק או המפיקה משמשים גם תסריטאים ו/או עורכי תוכן.


אפשרויות ההפקה של פרויקט הגמר וזכויות היוצרים

סרטים קצרים: הסרטים עומדים כיצירה עצמאית שהופקה במלואה בבית הספר, בתמיכתו ובליווי מוריו וחונכיו (בדומה לסרטי מסלול המלא). במסלול זה בית הספר מחזיק בזכויות היוצרים של הפרויקט.

הפקה של פיילוטים לתוכניות וסדרות טלוויזיה: בהפקה של פיילוטים לתוכניות טלוויזיה שיופקו בתורפרויקט גמר, רוב הזכויות ישוחררו לתלמידים עם תום לימודיהם. לבית הספר יינתנו חלק מהזכויות וקרדיט פיתוח.

מסלול פיתוח בבית הספר ומימוש בתעשייה: במסלול זה זכויות היוצרים של ההפקה שייכות לבית הספר במהלך תקופת הלימודים, ועוברות במלואן לתלמידים עם תום הלימודים, למעט מקרים חריגים.

  • המימון שיעמיד בית הספר לפרויקטים השונים בכל המסלולים ייקבע על פי צורכי הפרויקט.


שלבי הגשת הפרויקטים

1. הגשת תקציר של הפרויקט והצהרה על כוונות המגיש, כולל פירוט החדשנות או המקוריות הגלומות בו, והערכת ההיתכנות של הפקתו.

2. הצגת הפרויקט בפני ועדה הכוללת מומחים מתחומי ההפקה, עריכת התוכן והיזמות, לצד הנהלת בית הספר. הדיון יהיה פתוח בפני כל תלמידי המגמה. פרויקט שקיבל אישור יופנה להרחבה ולהעמקה של תוכנית ההפקה. הוועדה תגדיר לוח זמנים, יעדים ותוצרים נדרשים להפקה.

3. הגשת תיק הפקה הכולל סינופסיס מפורט, תוכנית עבודה עם לוח זמנים לקידום הפרויקט, נתונים כלכליים (תקציב, פריסה תזרימית, אסטרטגיית גיוס מימון), הצעה לתסריטאי/ת ו/או במאי/ת ותוכנית עסקית. התיק יוגש לבחינת ועדה שתתייחס למקוריותו, לאיכותו, לסבירות הפקתו וללוח הזמנים שלו.


בית הספר יתמוך בפיתוח הפרויקטים באמצעות חונכויות של מיטב אנשי המקצוע בתחום ובאמצעות יצירת קשרים עם גורמים מממנים. גיוס המימון בפועל ייעשה על ידי התלמידים. כל פרויקט גמר מאושר מקבל מבית הספר חונכים מתאימים, ציוד ומלגת הפקה תומכת.