קורסים

תכנית לימודים

מסלול הפקה יוזמת

IMG_7397.JPG

תוכנית הלימודים – שנה ב'

שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים וחופשת ביניים של ארבעה שבועות. השבועיים הראשונים של כל סמסטר מוקדשים למרתונים של סרטים והרצאות לכל תלמידי בית הספר וסדנאות מקצועיות מתקדמות. מהשבוע השלישי מתחילים לימודי המערכת הסמסטריאליים. בחופשת הקיץ התלמידים עורכים את הפקותיהם.


לאחר שרכשו כלים סיפוריים וקולנועיים עם תלמידי הבימוי בשנה א', מהשנה השנייה ואילך תלמידי המגמה מעמיקים במהות ההפקה היוצרת והיוזמת. במרכז שנת הלימודים השנייה פורשות הסדנאות את אופני הפעולה של הפקה יוזמת: שיווק והפצה, עשר פנים לקולנוע התיעודי, פיצוח שוק הפקות המקור ועוד.


מערכת הלימודים ההפקתית נתמכת בשיעורים מעשיים ועיוניים בקולנוע ובטלוויזיה (עם תלמידי המסלול המלא ומסלול התסריטאות), ובהם: סדנת ליהוק; סדנת כתיבה – לוקיישן; סדנת תחקיר ותסריט לסרט תיעודי קצר – לוקיישן; תסריט ובימוי תיעודי – לוקיישן; סדנת בימוי – מיזנסצנה; סדנת הדרכת שחקנים; אומץ לב תיעודי – אירוח יוצרים; תולדות הקולנוע המודרני העלילתי והתיעודי; פרק ראשון בסדרה; סדנת קולנוע נסיוני.

במהלך השנה ממשיכים התלמידים להתנסות במסגרת הפקות בית הספר – סרטי ביכורים וסרטי גמר – בליהוק, בהפקה בפועל וכעוזרי במאי. תלמידים פעילים ושאפתניים יוכלו גם לביים סרט תיעודי ולהתמחות בעריכה.


הלימוד ההיקפי והקונטקסטואלי מאפשר לתלמידים להתחיל לפתח את פרויקט הגמר שלהם כבר בסמסטר ב', ולהעמיד אותו לדיון ראשוני בפני ועדות בית הספר כהכנה ללימודי שנה ג', שבמהלכה יחל פיתוח פרויקט הגמר. בסיום השנה מתחילה להתגבש הזהות היזמית של כל תלמיד ותלמידה.