קורסים

תכנית לימודים

מסלול הפקה יוזמת

תוכנית הלימודים - שנה א'

שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים וחופשת ביניים של ארבעה שבועות. השבוע הראשון בכל סמסטר מוקדש לסדנאות מקצועיות שמתקיימות בבית הספר. בשבוע השני מתקיימים מרתונים של סרטים, הרצאות וסדנאות אומן המיועדות לכל תלמידי בית הספר.

מהשבוע השלישי מתחילים לימודי המערכת הסמסטריאליים. בכל סמסטר יש 12 שבועות של לימודים שוטפים, בהיקף של כ-36 שעות שבועיות, בימים א'־ד', בין השעות 9:30–19:00. בימי חמישי מתקיימים מדי פעם ימי הקרנת עבודות וביקורות, וסדנאות מקצועיות. בסופי שבוע התלמידים יוצאים להפקות. לתלמידים השומרים שבת ניתנת אפשרות להפיק את סרטיהם בימי חול ובחופשות, בהתאם לאילוצי מערכת הלימודים.

מערכת הלימודים בשנה א' היא חובה עבור כל התלמידים, והיא מורכבת מסדנאות ומקורסים.


סדנאות והשתלמויות ייעודיות למגמת ההפקה יוזמת

המפיק כ-Story Teller

המפיק היוצר

מיזם 48 Sam

חממת סם שפיגל לקולנוע בינלאומי


קורסי מבוא וסדנאות

כתיבה – הסיפור הקצר; סדנת תחקיר; מבוא לתסריטאות; מבוא לחשיבה תסריטאית; מבוא לתסריט סרט לוקיישן; בימוי עלילתי 1 – יסודות השפה הקולנועית; בימוי עלילתי 2 – חפץ; סדנת משחק; מבוא למחשבת הבימוי התיעודי; בימוי תיעודי 2 – דמות; צילום סטילס; מבוא לצילום בווידיאו; יסודות הצילום לקולנוע ולטלוויזיה 2+1; עריכה ממוחשבת; יסודות העריכה הקולנועית; עריכה קולנועית; מבוא להקלטת שטח.


לימודים עיוניים עם המסלול המלא

מבוא לאסתטיקה; אמנות מודרנית; תולדות הקולנוע העלילתי 2+1; מבע קולנועי – היצ'קוק ואחרים; תולדות הקולנוע התיעודי הקלאסי; תיאוריות קולנועיות; הסרט הישראלי הקצר; תרבות ישראלית.

כמו כן משתתפים התלמידים בהרצאות אורח של אנשי קולנוע מישראל ומחו"ל ובסדנאות אמן בנושאים מגוונים.


מיזם 48 Sam

עבודת הסיום של תלמידי השנה הראשונה במגמת ההפקה, שתתבצע במהלך סמסטר ב', היא פרזנטציה של 7 דקות לסרט שאורכו 3 דקות שאותו ניתן להפיק תוך 48 שעות. הסרטים יופקו בידי בוגרי השנה הראשונה של מגמת ההפקה, יכתבו על ידי בוגרי השנה הראשונה של מגמת התסריטאות ויבוימו בידי בוגרי השנה הראשונה של המסלול המלא ומיטב צוות בית הספר בשנים מתקדמות.

ועדת ההוראה של בית הספר בוחרת את המיזמים הראויים ביותר, ובית הספר תומך בהפקתם, שמתבצעת במהלך חודש אוגוסט. תהליך הצילומים והעבודה על העותק הסופי והמוכן להקרנה יסתיים בתוך 48 שעות. שואוביזנס.