תוכנית הלימודים וההפקות – שנים ד'-ה'

לאחר סיום הלימודים והקרנת סרטי הביכורים של השנים ב' ו-ג' בערב לזכרה של גלית רוזן, ותוך כדי שיגור הסרטים לתחרויות בישראל ובחו"ל על ידי מחלקת קשרי החוץ של בית הספר, נערכת הכיתה לתהליך הכתיבה של תסריטי הגמר. לאחר מכן, באופן מדורג, ב"משק כיתתי" ובית ספרי, תתבצע גם העמדת סך סרטי הגמר של המחזור. מערכת הלימודים וההפקות בשנים ד' ו-ה' מתחילה כ"מקל שליחים" בסמסטר הראשון של שנה ד', הופכת בהמשך השנה לתוכנית צילומים כיתתית – ומסתיימת לאחר שלב פוסט־פרודקשן משותף בסוף שנה ה', בערב הגמר החגיגי של בית הספר, שמופק מדי חודש יולי בסינמטק ירושלים.


סמסטר א'

במרכז סמסטר א' תעמוד כתיבת תסריטי סרט הגמר מזוויות תומכות ומעשירות: חונכות סיפור סרט הגמר, חונכות תסריט, סיעור מוחות תסריטאי בוועדות בית הספר, הכלכלה של סרטי הגמר, מרתונים של סרטים קצרים מעוררי השראה ועוד. בסוף הסמסטר, לאחר פרזנטציה תסריטאית מתקדמת, ייבחרו שמונה מתלמידי הכיתה שיעבדו על תסריטיהם במסגרת "החמאם"– חמישה ימים של חונכות אישית מרוכזת עם לינה, ללא רעשים חיצוניים.

כתיבת התסריטים, החותרת לזיקוק קולם האישי של כל תלמיד ותלמידה, נערכת במהלך הסמסטר ובחופשת הסמסטר תוך כדי גיבוי של סדנאות קצרות על היבטי ההפקה הכוללים של כל סרטי הגמר: תקצוב, מקורות מימון חיצוניים, זכויות יוצרים ואפשרויות של גיוס מימון משלים באמצעות מימון המונים. כל זאת כדי שכל הפקת גמר תגיע אל נמל היעד שלה ולא תגבה מחיר כלכלי מהתלמידים בדרכם לסיום לימודיהם ובבוקר שאחרי.

במהלך הסמסטר יתקיימו סדנאות אמן באתיקה של בימוי תיעודי, בעריכה, במוזיקה ובעיצוב תלבושות, כדי לבנות תובנות למהלכי ה-Storytelling של סרטי הגמר.


הפקות הגמר

בית הספר מאפשר הפקות גמר קצרות ממגוון סוגות: סרטים עלילתיים, סרטים תיעודיים, פרק בסדרת רשת, הכלאה בין ז'אנרים, סרטים ניסיוניים, פיילוט לסדרת טלוויזיה (עם תלמידי מגמת תסריטאות ומגמת הפקה יוזמת), וידיאו־קליפים ועוד. במרכז הפקות הגמר עומדים סרטי עלילה באורך 15 דקות וסרטים תיעודיים באורך של 30 דקות.

מדי שנה מעמיד כל מחזור זמן מסך כולל של כשני סרטי עלילה באורך מלא. תלמידי הכיתה ובית הספר ממלאים את כל התפקידים האפשריים בכל הפקה ויוצרים קודים מקצועיים, אמנותיים ואתיים משותפים.


סרטי עלילה קצרים

סרטי הגמר העלילתיים של בית הספר מצולמים במצלמות Sony F5או ב-Arri Alexa עם עדשות 35 מ"מ במשך חמישה ימים (ועוד יום השלמות) בירושלים וברחבי הארץ. סרטי הגמר שצולמו בירושלים, יגיעו לעותק סופי ויוקרנו בערב הגמר יזכו למלגת הפקה מהמיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים.

לצד ציוד הצילום המתקדם ביותר, שנשכר לטובת ההפקות מחברת השכרת ציוד, בית הספר מעמיד לרשות התלמידים ציוד תאורה וגריפ בהיקף תעשייתי ומערכות עריכה מתקדמות עם תוכנת Avid Media Composer לעריכת אוף־ליין. בשלב הגריידינג תתבצע עריכת התמונה בבית הספר במערכת DaVinci בסיוע עורך מקצועי ומנוסה. עריכת המיקס תיעשה בשיתוף חברת ג'אנגל, בחדר סאונד שהוקם במיוחד לצורך זה בבית הספר.


סרטי גמר תיעודיים

סרטי הגמר התיעודיים של בית הספר מצולמים ברחבי הארץ באמצעות מצלמת Sony FS7בפרק זמן של עד 12 יום, ומושקעים בהם משאבי פוסט־פרודקשן ניכרים. בית הספר משקיע בסרטי התעודה משאבים בהיקף שווה ערך למשאבים המוקצים לסרטי הגמר העלילתיים.


סוגות אחרות

הפקות בסוגות אחרות מתוקצבות ומצוידות בהתאם לסוג הפרויקט ולהיקפו.


בחירת ההפקות

הפקות הגמר נבחרות במסגרת דיוני הוועדה הפתוחה של בית הספר, הכוללת נציג של הנהלת בית הספר ושני מורים או אנשי תעשייה. לתלמידים מוצעים שישה מועדי הגשה וליווי של חונכים כדי לאפשר להם לשפר את הצעותיהם ממועד למועד או להחליף תסריט. בדרך כלל מצולמות 10־12 הפקות גמר, בהתאם לפרויקטים שהגישו התלמידים ולפי רמת התסריטים. ההפקות ה"רשמיות" יקבלו בשלב ההפקה גיבוי ותמיכה מלאים מבית הספר.


הפקות עצמאיות בתמיכת בית הספר

משנת הלימודים 2014/15 מאפשר בית הספר לתלמידיו לצלם פרויקטים שלא אושרו במסגרת דיוני הוועדות, מיד לאחר גמר הלימודים, ושימוש בציוד בית הספר (הפקה ופוסט), בסיוע מלגת הפקה ובליווי חונכי בימוי והפקה בלבד. זכויות הסרטים נשארות בידי התלמידים.


תמיכת בית הספר בהפקות הגמר

בית הספר מלווה את תהליך הפקות הגמר במשך שנה וחצי (מאמצע שנה ד' ובמהלך כל שנה ה') ומשקיע זמן ומשאבים ניכרים (למעלה מ־150 אלף ₪ בפרויקט) בכל אחת מהתחנות היוצרות את "מקל השליחים" של הפקת סרט: פיתוח התסריטים, קדם־הפקה, הפקות, פוסט־פרודקשן (כולל צילומי השלמות ופסקול), חשיפת הסרטים בערבי הגמר של בית הספר בירושלים ובתל אביב, ואחר כך – קידום ושיווק אסרטיבי של הסרטים בארץ ובחו"ל ויציאת הבוגרים לפסטיבל בינלאומי שבו יחוו את הסרט עם קהל בינלאומי.


חונכי בית הספר

כל אחת מהפקות הגמר של בית הספר זוכה לליווי של כ־15 מחונכי בית הספר, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה של התעשייה על מגוון תחומיה: תסריטאות, בימוי, הפקה, צילום, תאורה, הקלטה, עריכה, עיצוב אמנותי ומוזיקה. החונכים מלווים כל פרויקט עד למימושו הסופי. בחירת חונך הבימוי נעשית בשיתוף התלמידים.


הכלכלה של סרט הגמר

נוסף לגיבוי צורכי ההפקות עד שלבי העריכה המתקדמים באמצעות ציוד, חונכים וליווי של אנשי צוות – בית הספר גם נושא בעלויות עיצוב ועיבוד תמונה ברזולוציית 2K, מיקס סאונד, גרפיקה, כותרות, תרגום והפקת עותקים של סרטי הגמר. התלמיד נושא בכל העלויות הקשורות בציוד משלים, בניוד ההפקה, באתרי הצילום, בכלכלה, באביזרים ובתלבושות, במוזיקה ובקבלת זכויות שימוש, ובכל חריגה ממסגרת התקציב שמקצה לו בית הספר. בית הספר מעניק מלגת הפקה ישירה בסך 5,000 ₪ לכל הפקה. מלגה זו מקזזת חלק מעלויות ההפקה החלות על התלמיד.


מלגות מיזם הקולנוע והטלוויזיה בירושלים

מיזם הקולנוע והטלוויזיה בירושלים מעניק תמיכה כספית לסרטי הגמר העלילתיים המצולמים בירושלים בסך 15 אלף ₪ לכל הפקה. כמו כן המיזם מממן חלק מהוצאות המוזיקה, האון־ליין והמיקס של הסרט.


השלמת מימון – הגשה לקרנות חיצוניות

התסריטים המאושרים להפקה מוגשים לצורך תמיכה משלימה גם לקרנות חיצוניות: קרן גלפנד לסרטים קצרים, קרן יהושע רבינוביץ תל־אביב, קרן גשר לקולנוע רב־תרבותי, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ועוד.

הרמה התסריטאית הגבוהה של תסריטי הגמר, פועל יוצא של הליווי שמעניקים חונכי בית הספר להפקות, יצרו מצב מבורך שבו רוב סרטי הגמר זוכים במלגות חיצוניות ובפרסים בישראל ובעולם. פרסי בית הספר ופרסי התורמים המוענקים בערב הגמר מספקים תמיכה רטרואקטיבית חשובה לרוב הסרטים.


ערבי הגמר של בית הספר

מדי שנה בית הספר מפיק סדרה של ערבי גמר חגיגיים למחזור המסיים. הערבים נערכים בירושלים (ערב הגמר המרכזי עם המסלולים האחרים) ובתל אביב, ומוזמנים אליהם חברי קהילת בית הספר ועשרות אנשי תעשייה מרכזיים, לצפות בעבודות הבוגרים.


הפצה בישראל ובעולם

לאחר ערבי הגמר מחלקת קשרי החוץ של בית הספר שולחת את כל סרטי הגמר (לאחר תרגום) לכל התחרויות הקיימות בישראל ולעשרות (ולעתים מאות) פסטיבלים ברחבי העולם. לזכות תלמידי הכיתה שמילאו תפקיד מרכזי בהפקת הסרט עומדת מלגת נסיעה צנועה לפסטיבל בחו"ל.

סרט הגמר של כל תלמיד ותלמידה מטופל במשך שנתיים לאחר גמר לימודיהם.


השמה לתעשייה

לאחר ערב הגמר בית הספר פועל בדרכים מגוונות לפיצוח דרכם של הבוגרים בתעשייה במעורבות הנהלת בית הספר.


השתלמויות ואתגרים אומנותיים לאחר סיום הלימודים

במסגרת מדיניות ה"אקסטרה מייל", בית הספר מערב ומאתגר את בוגריו באמצעות הרצאות והצגה של סרטי הבוגרים בישראל וברחבי העולם, השתלמויות מקצועיות בסמינר בפסטיבל קאן ובסמינר Sony Classics, קרן פיצ'ר ראשון לבוגרי סם שפיגל, פיצ'רים של בוגרים כמחווה לקולנוע הישראלי ועוד.

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay