Zikaron bemalkodet-יוסי צבקר (486).JPG

תוכנית הלימודים וההפקות – שנים ד'


לאחר סיום הלימודים והקרנת סרטי הביכורים בערב לזכרה של גלית רוזן, ותוך כדי שיגור הסרטים לתחרויות בישראל ובחו"ל על ידי מחלקת קשרי החוץ של בית הספר, נערכת הכיתה לתהליך הכתיבה של תסריטי הגמר. לאחר מכן, באופן מדורג, ב"משק כיתתי" ובית ספרי, תתבצע גם העמדת סך סרטי הגמר של המחזור. מערכת הההפקות בשנה ד'  מתקיימת כתוכנית צילומים כיתתית – ומסתיימת לאחר שלב פוסט־פרודקשן משותף בסוף שנה ד', בערב הגמר החגיגי של בית הספר, שמופק בסינמטק ירושלים.


הפקות הגמר

בית הספר מאפשר הפקות גמר קצרות ממגוון סוגות: סרטים עלילתיים, סרטים תיעודיים, פרק בסדרת רשת, או  פיילוט לסדרת טלוויזיה (עם תלמידי מגמת תסריטאות). במרכז הפקות הגמר עומדים סרטי עלילה באורך 15 דקות וסרטים תיעודיים באורך של עד 30 דקות.


מדי שנה מעמיד כל מחזור זמן מסך כולל של כשני סרטי עלילה באורך מלא. תלמידי הכיתה ובית הספר ממלאים את כל תפקידי היצירה  בכל הפקה ויוצרים קודים מקצועיים, אמנותיים ואתיים משותפים.


סרטי עלילה קצרים

סרטי הגמר העלילתיים של בית הספר מצולמים במצלמות Sony F5 או ב-Arri Alexa עם עדשות 35 מ"מ, במשך חמישה ימי צילום,  בירושלים וברחבי הארץ. סרטי הגמר שצולמו בירושלים, יגיעו לעותק סופי ויוקרנו בערב הגמר יזכו למלגת הפקה מהמיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים.


לצד ציוד הצילום המתקדם ביותר, שנשכר לטובת ההפקות מחברת השכרת ציוד, בית הספר מעמיד לרשות התלמידים ציוד תאורה וגריפ בהיקף תעשייתי ומערכות עריכה מתקדמות עם תוכנת Avid Media Composer לעריכת אוף־ליין. שלבי הפוסט: גריידינג ,אונליין תמונה, מיקס סאונד מתקיימים בבתי פוסט חיצוניים על ידי עורכים מקצועיים ומנוסים.


סרטי גמר תיעודיים

סרטי הגמר התיעודיים של בית הספר מצולמים ברחבי הארץ באמצעות מצלמת Sony FS7 בפרק זמן של עד 12 ימי צילום, ומושקעים בהם משאבי פוסט־פרודקשן ניכרים. בית הספר משקיע בסרטי התעודה משאבים בהיקף שווה ערך למשאבים המוקצים לסרטי הגמר העלילתיים.


סוגות אחרות

הפקות בסוגות אחרות מתוקצבות ומצוידות בהתאם לסוג הפרויקט ולהיקפו.


בחירת תסריטי הגמר להפקה

תסריטי הגמר נבחרים ומאושרים להפקה במסגרת דיוני וועדות פתוחות של בית הספר, הכוללת נציג של הנהלת בית הספר ושני מורים או אנשי תעשייה. לתלמידים מוצעים שישה מועדי הגשה וליווי של חונכים כדי לאפשר להם לשפר את הצעותיהם ממועד למועד או להחליף תסריט. בדרך כלל מצולמות 10־12 הפקות גמר, בהתאם לפרויקטים שהגישו התלמידים ולפי רמת התסריטים. ההפקות ה"רשמיות" יקבלו בשלב ההפקה גיבוי ותמיכה מלאים מבית הספר.


תמיכת בית הספר בהפקות הגמר

בית הספר מלווה את תהליך הפקות הגמר במהלך השנה הרביעית ומשקיע זמן ומשאבים בכל אחת מהתחנות היוצרות את "מקל השליחים" של הפקת סרט: פיתוח התסריטים, קדם־הפקה, הפקות, פוסט־פרודקשן (כולל צילומי השלמות ופסקול), חשיפת הסרטים בערבי הגמר של בית הספר בירושלים ובתל אביב, ואחר כך – קידום ושיווק אסרטיבי של הסרטים בארץ ובחו"ל ויציאת הבוגרים לפסטיבל בינלאומי שבו יחוו את הסרט עם קהל בינלאומי.


חונכי בית הספר

כל אחת מהפקות הגמר של בית הספר זוכה לליווי של כ־15 מחונכי בית הספר, אנשי מקצוע מהשורה הראשונה של התעשייה על מגוון תחומיה: תסריטאות, בימוי, הפקה, צילום, תאורה, הקלטה, עריכה, עיצוב אמנותי ומוזיקה. החונכים מלווים כל פרויקט עד למימושו הסופי. בחירת חונך הבימוי נעשית בשיתוף התלמידים.


הכלכלה של סרט הגמר

נוסף לגיבוי צורכי ההפקות עד שלבי העריכה המתקדמים באמצעות ציוד, חונכים וליווי של אנשי צוות – בית הספר גם נושא בעלויות עיצוב ועיבוד תמונה ברזולוציית 2K, מיקס סאונד, גרפיקה, כותרות, תרגום והפקת העותקים הדיגיטליים. התלמיד נושא בכל העלויות הקשורות בציוד משלים, בניוד ההפקה, באתרי הצילום, בכלכלה, באביזרים ובתלבושות, במוזיקה וזכויות השימוש בה, או בכל חריגה ממסגרת התקציב שמקצה לו בית הספר. בית הספר מעניק מלגת הפקה ישירה בסך 5,000 ₪ לכל הפקה. מלגה זו מקזזת חלק מעלויות ההפקה החלות על התלמיד.


מקורות תמיכה נוספים

מלגות מיזם הקולנוע והטלוויזיה בירושלים

מיזם הקולנוע והטלוויזיה בירושלים מעניק תמיכה כספית לסרטי הגמר העלילתיים המצולמים בירושלים ומגיעים להקרנה בערב הגמר.


השלמת מימון – הגשה לקרנות חיצוניות

התסריטים המאושרים להפקה מוגשים לצורך תמיכה משלימה גם לקרנות חיצוניות: קרן גלפנד לסרטים קצרים, קרן יהושע רבינוביץ תל־אביב, קרן גשר לקולנוע רב־תרבותי, הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ועוד.

הרמה התסריטאית הגבוהה של תסריטי הגמר, פועל יוצא של הליווי שמעניקים חונכי בית הספר להפקות, יצרו מצב מבורך שבו רוב סרטי הגמר זוכים במלגות חיצוניות ובפרסים בישראל ובעולם. פרסי בית הספר ופרסי התורמים המוענקים בערב הגמר מספקים תמיכה רטרואקטיבית חשובה לרוב הסרטים.


ערבי הגמר של בית הספר

מדי שנה בית הספר מפיק סדרה של ערבי גמר חגיגיים למחזור המסיים. הערבים נערכים בירושלים (ערב הגמר המרכזי עם המסלולים האחרים) ובתל אביב, ומוזמנים אליהם חברי קהילת בית הספר ועשרות אנשי תעשייה מרכזיים, לצפות בעבודות הבוגרים.


הפצה בישראל ובעולם

לאחר ערבי הגמר מחלקת קשרי החוץ של בית הספר שולחת את כל סרטי הגמר (לאחר תרגום) לכל התחרויות הקיימות בישראל ולעשרות (ולעתים מאות) פסטיבלים ברחבי העולם. לזכות תלמידי הכיתה שמילאו תפקיד מרכזי בהפקת הסרט עומדת מלגת נסיעה צנועה לפסטיבל בחו"ל.

סרט הגמר של כל תלמיד ותלמידה מטופל במשך שנתיים לאחר גמר לימודיהם.


השמה לתעשייה

לאחר ערב הגמר בית הספר פועל בדרכים מגוונות להנגיש את  דרכם של הבוגרים אל התעשייה.


השתלמויות ואתגרים אומנותיים לאחר סיום הלימודים

במסגרת מדיניות ה"אקסטרה מייל", בית הספר מערב ומאתגר את בוגריו באמצעות הרצאות והצגה של סרטי הבוגרים בישראל וברחבי העולם, השתלמויות מקצועיות בסמינר בפסטיבל קאן ובסמינר Sony Classics, קרן פיצ'ר ראשון לבוגרי סם שפיגל, פיצ'רים של בוגרים כמחווה לקולנוע הישראלי ועוד.