תוכנית הלימודים – שנה ג'

שנה ג' היא שנת הלימודים המלאה האחרונה. מערכת הלימודים כוללת (לצד הפוסט־פרודקשן של סרטי הלוקיישן וסרטי התעודה) קורסים וסדנאות החושפים את התלמידים לפורמטים וז'אנרים חדשים, למשל סדנת תסריט ובימוי – נרטיבים פתוחים (תסריט ובימוי עלילתי). הלימודים העיוניים מתקדמים יותר ומעוררים השראה, וסדנאות ההתמחות בונות את ה"משק" הכיתתי המקצועי לקראת הפקות הביכורים והפקות הגמר.

סדנת הנרטיבים הפתוחים – סדנת "רגש" – היא סדנת הבימוי המרכזית של השנה. התלמידים יצאו לשש הפקות הסרטים בחלקו השני של הסמסטר הראשון, ויערכו אותם במהלך חופשת הסמסטר ובסמסטר ב'. סרטי הסדנה, יחד עם סרטי הלוקיישן וסרטי התעודה שנעשו בשנה ב' במסגרת סדנאות הלוקיישן, יוקרנו בסוף שנת הלימודים, בחודש יוני, בערב סרטי ביכורים חגיגי של הכיתה לזכרה של הבוגרת גלית רוזן בסינמטק ירושלים.


לוח הזמנים

סמסטר א' לימודים בימים א', ג', ד'

חלקו השני של סמסטר א' יציאה לצילומי סדנת "רגש" בסופי שבוע ועריכה ראשונית של סרטי הסדנה בליווי חונכויות בימוי ועריכה במהלך חופשת הסמסטר

סמסטר ב' לימודים בימים א', ד'

השלמת עריכת סרטי ה"רגש" וסרטי הלוקיישן. הסמסטר יימשך עשרה שבועות

סוף סמסטר ב' הערב השנתי לזכרה של גלית רוזן והקרנת סרטי הביכורים של הכיתה באירוע חגיגי בסינמטק ירושלים.