Tmunat mishpachti-Zwecker (194).JPG
Tmunat mishpachti-Zwecker (194).JPG

תוכנית הלימודים – שנה ב'

בשנה ב' הכיתה יוצאת לצילום של 12 סרטי ביכורים עלילתיים ותיעודיים תחת הכותרת "לוקיישן". הסרטים יצולמו במהלך סמסטר ב' וייערכו במהלך חודשי הקיץ האינטנסיביים שלפני פתיחת שנה ג'.

שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים, וחופשת ביניים של ארבעה שבועות. השבועיים הפותחים של כל סמסטר יוקדשו לסדנאות מקדימות בפורום כיתתי ולמרתוני סרטים לכל תלמידי בית הספר. בשבוע השלישי יתחילו לימודי המערכת הסמסטריאליים.


מערכת הלימודים בשנה השנייה מורכבת משיעורים עיוניים, סדנאות מעשיות ולימודי התמחות. בסמסטר א' מתפרשים הלימודים על ארבעה ימים בשבוע (א'־ד') ובסמסטר ב' על שלושה ימים (ב'־ד'), תוך כדי צילום ההפקות בסופי השבוע.


סמסטר א' וחופשת סמסטר

במרכז הסמסטר עומדות שלוש סדנאות בימוי: סדנת המיזנסצנה, סדנת הלוקיישן העלילתית וסדנת הלוקיישן התיעודית.

בסדנת המיזנסצנה יתרגלו התלמידים בימוי מיזנסצנה על פי תסריטים נתונים ויתוודעו למרחב שבין הבמאי להשחקן באמצעות סדנת ליהוק, סדנת משחק והדרכת שחקנים, וסדנת אסטרטגיה של בימוי. במקביל יתקדמו התלמידים בכתיבת תסריטי הלוקיישן – תסריט בהשראת אתר צילום חוץ־יום באזור ירושלים, המשמש ציר לסיפור. החל מהשבועות הראשונים של סמסטר א', תוך כדי עבודה סדנאית, יגישו התלמידים את תסריטיהם לוועדת תסריטים פתוחה שתתכנס במהלך הסמסטר לדיונים ולסיעור מוחות – עד מתן אישור יציאה לצילומים. במהלך הסמסטר יערכו התלמידים את תרגילי המיזנסצנה עד לסיומם והצגתם לכיתה ולוועדת ההוראה של בית הספר. במקביל תיערך הכיתה להפקת סרטי הלוקיישן הראשונים בסמסטר ב'.

בתחום התיעודי יעבדו התלמידים על תחקיר ותסריט תיעודי תחת הכותרת "לוקיישן", וילוו בחונכויות. לאחר דיון בוועדה יוגדרו בסוף הסמסטר הראשון ששת סרטי התעודה שיצאו לצילומים במהלך סמסטר ב'.


סמסטר ב'

בסמסטר ב' של השנה השנייה, במהלך סדנאות הבימוי העלילתי והתיעודי, יעברו התלמידים מתרגילים ליצירה של סרטי ביכורים במודל עשייה נרחב.

בסדנת בימוי לוקיישן יפיקו התלמידים שישה סרטים באורך של עשר דקות כל אחד. הסרטים יצולמו בווידיאו Full High Definition איכותי, עם פוטנציאל הקרנה על המסך הגדול ועל המסך הקטן. הסדנה מתרגלת את כל הכיתה בסבב המקצועי תוך כדי צמצום בעיות ההפקה למינימום ומיקוד העשייה בתסריט שאושר, בבימוי ובהכנות מוגדרות ומוסדרות לפני הצילומים, בכל אגפי עשיית הסרט.

הסרטים יופקו בצוות מלא של כ־15 בעלי תפקידים מתוך הכיתה: במאי, מפיק, עוזר במאי, מלהק, צלם, עוזר צלם, תאורן, מנהל אומנותי, מקליט ועוד. בסרטים ישתתפו שחקנים מקצועיים ונון־אקטורס. הסרטים יצולמו במשך שלושה ימים במהלך סוף שבוע. בית הספר יעניק לכל אחת מההפקות ציוד מלא וחונכות אישית בכל תחומי העשייה (בימוי, הפקה, ליהוק, צילום, תאורה, עריכה ופסקול), וכן מלגת הפקה ישירה בסך 3,000 ₪.

במסגרת הסדנה התיעודית יצולמו שישה סרטים באורך 15 דקות כל אחד. הסרטים יופקו בצוות קטן מתוך הכיתה. בית הספר יעניק לכל אחת מההפקות ציוד פרודקשן מלא, מלגת הפקה בסך 3,000 ₪ וחונכות אישית בתחומי הבימוי, הצילום, העריכה והמוזיקה.


סרטי הלוקיישן העלילתיים והתיעודיים המצולמים בירושלים שיוקרנו בערב לזכר גלית רוזן יקבלו מלגה מהמיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים. לצד ציוד הצילום המתקדם יספק בית הספר ציוד תאורה וגריפ בהיקף שיתאים למשימה, שלא יחייב הוצאות משמעותיות מצד התלמידים.


עריכת סרטי שנה ב' וגמר הסרטים

במהלך הקיץ (בחודשים יולי עד אוקטובר) יתמקדו התלמידים בעריכת סרטי הלוקיישן העלילתיים והתיעודיים בסיוע חונכי עריכה מהשורה הראשונה. הסרטים ייערכו במערכות עריכה מתקדמות בתוכנת Avid Media Composer לעריכת אוף־ליין. עריכת התמונה בשלב הגריידינג תתבצע במערכת DaVinciלצד עורך מקצועי ומנוסה. עריכת המיקס תיעשה בשיתוף חברת ג'אנגל, בחדר סאונד שהוקם במיוחד לצורך זה בבית הספר. העלויות הן על חשבון בית הספר.

במקביל לעריכה, תעקוב ועדת ההוראה של בית הספר אחר התקדמות הסרטים בצמתי העריכה השונים ותעשה סיעור מוחות. עריכת הסרטים, כולל יציאה להשלמות הכרחיות ודיון ביקורתי בסרטים, היא חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים וההפקות, והיא מחייבת את כל תלמידי הכיתה.

תהליך הפוסט־פרודקשן של סרטי הלוקיישן וסרטי התעודה יתבצע במהלך סמסטר א' של שנה ג'. הסרטים יוקרנו בערב סרטי הביכורים של המחזור, שייערך בסינמטק ירושלים בסוף שנת הלימודים השלישית.


לימודי התמחות

לצד הלימודים העיוניים, סדנאות הבימוי וסדנאות אחרות המשותפות לכל הכיתה, החל מהשנה השנייה יתחילו התלמידים בסדנאות התמחות אינטנסיביים בצילום ובעריכה. הסדנאות יתקיימו בקבוצות קטנות.


המסלול המקביל

נוסף למסלול ההפקות המרכזי לסרטים עלילתיים ותיעודיים, יש במקרים מיוחדים מסלול מקביל שבמסגרתו תלמידים מהשנים ב', ג' ו-ד' יכולים להגיש פרויקטים נקודתיים ומצומצמים ברמת ההפקה, ללא קריאה ודיון של ועדה. ניתן להגיש פרויקטים בתחומים: קולנוע נסיוני, וידיאו־קליפים, וידיאו־שיר, וידיאו־ארט או כל פרויקט אחר בעל פוטנציאל לקידום התלמיד. התנאים להגשה הם היקף הפקה פשוט ומצומצם, ועמידה בכל משימות מערכת הלימודים, בלוח הזמנים הכיתתי, ובכלל זה משימות השיעורים וההפקות. הפקות המסלול המקביל יצולמו בציוד של בית הספר בחופשת הקיץ. הפקות מצטיינות במסלול זה ייצגו את בית הספר בדומה להפקות המסלול המרכזי.