תוכנית הלימודים – שנה א'

שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים, עם חופשת ביניים של ארבעה שבועות. השבוע הפותח של כל סמסטר מוקדש לסדנאות מקצועיות בבית הספר. בשבוע השני מתקיימים מרתונים של סרטים, הרצאות וסדנאות אומן המיועדות לכל תלמידי בית הספר. מהשבוע השלישי ללימודים, מתחילים לימודי המערכת הסמסטריאליים. בכל סמסטר יש 12 שבועות של לימודים שוטפים, בהיקף של כ־40 שעות שבועיות בימים א'־ד', בין השעות 9:30–19:30. בימי חמישי יש סדנאות מקצועיות, לעיתים גם הקרנת עבודות וביקורות. בסופי שבוע התלמידים יוצאים להפקות. לתלמידים השומרים שבת ניתנת אפשרות להפיק את סרטיהם בימי חול ובחופשות, בהתאם לאילוצי מערכת הלימודים. מערכת הלימודים בשנה א' היא חובה לכל התלמידים.


קורסי מבוא וסדנאות

כתיבה – הסיפור הקצר; סדנת תחקיר; מבוא לתסריטאות; מבוא לחשיבה תסריטאית; מבוא לתסריט סרט לוקיישן; בימוי עלילתי 1 – יסודות השפה הקולנועית; בימוי עלילתי 2 – חפץ; סדנת משחק; מבוא למחשבת הבימוי התיעודי; בימוי תיעודי 2 – דמות; צילום סטילס; מבוא לצילום בווידיאו; יסודות הצילום לקולנוע ולטלוויזיה 2+1; עריכה ממוחשבת; יסודות העריכה הקולנועית; עריכה קולנועית; מבוא להקלטת שטח.


לימודים עיוניים

מבוא לאסתטיקה; אמנות מודרנית; תרבות ישראלית; תולדות הקולנוע העלילתי; מבע קולנועי – היצ'קוק ואחרים; תולדות הקולנוע התיעודי הקלאסי; תיאוריות קולנועיות; הסרט הישראלי הקצר.

במקביל לשיעורים התלמידים משתתפים בהרצאות אורח של אנשי קולנוע מישראל ומחו"ל ובסדנאות אומן בנושאים מגוונים.


מיקוד לקראת התמחויות

במהלך השנה הראשונה התלמידים נדרשים להשתתף בתרגילים ובהפקות, ונוסף לבימוי, להתמקד אומנותית ומקצועית גם בתחום אחר: צילום (כולל תאורה, עוזר צלם וגריפ), עריכה (כולל הקלטה ועיצוב פסקול) או כתיבה. בסוף השנה כל תלמיד מגיש בקשה להתמחות במקצוע שבחר. שיבוץ התלמיד בהתמחות נעשה על פי שקלול הישגיו במקצוע (השתתפות בהפקות, עמידה במבחנים והערכות המורים). השתתפות בהפקות בית הספר והצטיינות בשני תחומי לימוד אמנותיים ומקצועיים הם תנאי מעבר לשנה ב'.