המסלול המלא בימוי
אביטל ביטאן

רכזת סטודנטים

דנה בלנקשטיין כהן

ראש מסלול

 

ארבע שנים

משך הלימודים

במסגרת הלימודים במסלול המלא בית הספר מכשיר את התלמידים לכל מקצועות העשייה הקולנועית והטלוויזיונית: בימוי, צילום, עריכה, הפקה ותסריטאות. ההכשרה נעשית לפי שלבים של משימות אמנותיות ומקצועיות, תוך כדי ביקורת והנחיה ממורים ומחונכים מהשורה הראשונה.


שיטת הלימוד מבוססת על תוכנית לימודים המתעדכנת מדי שנה, שמשלבת לימודי תאוריה עם לימודים מעשיים. מרגע כניסתם לבית הספר ועד סיום לימודיהם התלמידים נמצאים במערכת בעלת חוקיות מוגדרת, ומסמסטר לסמסטר הם מתקדמים ברמה האישית והקבוצתית.


בית הספר אינו מתערב בתכני היצירות, אך קובע את מסגרות הזמן וההפקה משלב לשלב. הוא מספק אפשרויות עשייה נרחבות במסגרת של שוויון הפקתי, התומך במגוון הרחב של קולות התלמידים.


תנאי היסוד ללימודים במסלול הם פתיחות אינטלקטואלית ורגשית, ביצוע משימות ועמידה בלוח זמנים, פיתוח קול אישי ומקורי, יכולת עבודה בצוות ויכולת לעזור ולקבל עזרה. לאורך כל שנות הלימודים התלמידים נדרשים לעשות לא רק למען עצמם, אלא גם למען עמיתיהם בכיתה ובבית הספר.

מרכז העשייה במסלול המלא הוא הסרט הקצר. הבחירה בסרט הקצר מאפשרת להגדיר זמן ולוקיישן לכל עשייה קולנועית וכך לתת זמן צילום ראוי וגיבוי כלכלי נאות לפרויקטים רבים.


לצד התרגילים השונים, כבר בשנה א' התלמידים משתתפים בהפקות של תלמידים מכל השנים, רוכשים ידע מקצועי וצוברים ניסיון ומיומנות במגוון מקצועות הקולנוע והטלוויזיה. זאת במקביל לסדנאות בימוי, כתיבת תסריטים, שיעורי צילום, הפקה,ועריכה, ובימוי תרגילים עלילתיים ותיעודיים.


במהלך שנה ב' תלמידי המסלול יוצאים לצילומי סרטי ביכורים עלילתיים ותיעודיים קצרים. סרטים אלו מוקרנים בין סמסטר א' לסמסטר ב' של שנה  ג' בערב חגיגי לזכרה של גלית רוזן ז"ל.


בשנה ג' במקביל למערכת הלימודים השוטפת מתמקדים התלמידים בלימודי התמחות באחד מהתחומים: עריכה/ צילום/הפקה. בחלק השני של שנה זו, התלמידים מתחילים בתהליך הכתיבה של סרטי הגמר שלהם.


במהלך שנה ד'  יצאו התלמידים לצילומי פרוייקטי הגמר שיוקרנו בערב הגמר החגיגי בסיום השנה.


בארבע שנות הלימודים התלמידים פוגשים בבית הספר מורים ואנשי תרבות מהשורה הראשונה, מישראל ומרחבי העולם. תלמידים נבחרים נשלחים לפסטיבלים ולהשתלמויות בארץ ובעולם. בכל שנה מתקבל מספר מוגבל של מועמדים, ובית הספר משקיע בהם את מירב המשאבים הכלכליים והאנושיים לפיתוח יכולותיהם האישיות והמקצועיות.