אביטל ביטאן

רכזת סטודנטים

דנה בלנקשטיין כהן

ראש מסלול

 

חמש שנים

משך הלימודים

במסגרת הלימודים במסלול המלא בית הספר מכשיר את התלמידים לכל מקצועות העשייה הקולנועית והטלוויזיונית: בימוי, צילום, עריכה ותסריטאות. ההכשרה נעשית לפי שלבים של משימות אמנותיות ומקצועיות, תוך כדי ביקורת והנחיה ממורים ומחונכים מהשורה הראשונה. 


שיטת הלימוד מבוססת על תוכנית לימודים המתעדכנת מדי שנה, שמשלבת לימודי תאוריה עם לימודים מעשיים. מרגע כניסתם לבית הספר ועד סיום לימודיהם התלמידים נמצאים במערכת בעלת חוקיות מוגדרת, ומסמסטר לסמסטר הם מתקדמים ברמה האישית והקבוצתית. 

בית הספר אינו מתערב בתכני היצירות, אך קובע את מסגרות הזמן וההפקה משלב לשלב. הוא מספק אפשרויות עשייה נרחבות במסגרת של שוויון הפקתי, התומך במגוון הרחב של קולות התלמידים. 


תנאי היסוד ללימודים במסלול הם פתיחות אינטלקטואלית ורגשית, ביצוע משימות ועמידה בלוח זמנים, פיתוח קול אישי ומקורי, יכולת עבודה בצוות ויכולת לעזור ולקבל עזרה. לאורך כל שנות הלימודים התלמידים נדרשים לעשות לא רק למען עצמם, אלא גם למען עמיתיהם בכיתה ובבית הספר. 


מרכז העשייה במסלול המלא הוא הסרט הקצר. הבחירה בסרט הקצר מאפשרת להגדיר זמן ולוקיישן לכל עשייה קולנועית וכך לתת זמן צילום ראוי וגיבוי כלכלי נאות לפרויקטים רבים. 

לצד התרגילים השונים, כבר בשנה א' התלמידים משתתפים בהפקות של תלמידים מכל השנים ומכל מסלולי הלימוד וכך רוכשים ידע מקצועי וצוברים ניסיון ומיומנות במגוון מקצועות הקולנוע והטלוויזיה. זאת במקביל לסדנאות בימוי, כתיבת תסריטים, שיעורי צילום ועריכה, ובימוי תרגילים עלילתיים ותיעודיים. 


במהלך שנה ב' תלמידי המסלול יוצאים לצילומי סרט עלילתי ותיעודי במסגרת סדנת "לוקיישן" ובשנה ג' יוצאים לצילומי סרט במסגרת סדנת "רגש". הסרטים שנוצרו בשתי הסדנאות מוקרנים בסוף שנה ג' בערב חגיגי לזכרה של גלית רוזן ז"ל. 


במהלך שנה ד' התלמידים מתחילים בתהליך הכתיבה של סרטי הגמר שלהם, שיוקרנו בערב הגמר החגיגי בסיום שנה ה' של המסלול. 


בחמש שנות הלימודים התלמידים פוגשים בבית הספר מורים ואנשי תרבות מהשורה הראשונה, מישראל ומרחבי העולם. תלמידים נבחרים נשלחים לפסטיבלים, לשווקים ולהשתלמויות בארץ ובעולם. בכל שנה מתקבל מספר מוגבל של מועמדים, ובית הספר משקיע בהם את מירב המשאבים הכלכליים והאנושיים לפיתוח יכולותיהם האישיות והמקצועיות.

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay