מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ליפשיץ סיגלית

תסריטאות

מסלול

א

סמסטר

א

שנה

תחביר ויזואלי - תרגיל "חפץ"

סדנה לכתיבת תסריט קצרצר, ללא דיאלוג, המתבסס על חפץ המניע את העלילה. הסדנה תעסוק בחומרי היסוד של הקולנוע, שבעזרתם ניתן לספר סיפור ללא מילים מנקודת מבט תסריטאית: השחקן, הפעולה, השוט והעריכה. תסריטים נבחרים שייכתבו במסגרת הסדנה יבוימו על ידי תלמידי שנה א' במסלול המלא במהלך סמסטר ב'.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay