מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

פרופ' לב יאיר

מלא, הפקה

מסלול

ב

סמסטר

א

שנה

קולנוע תיעודי קלאסי

בקורס נתוודע לשלבי ההתפתחות השונים של הקולנוע התיעודי מרוברט פלהרטי ועד שנות ה-60 .נבחן עמדות אתיות כלפי גיבורי הסרטים ונושאיהם, את סוגיית האמת וייצוג המציאות, תעמולה, אסטרטגיות אסתטיות ופואטיקה, וכן טכניקות בימוי תיעודיות והקשר שלהן לבימוי עלילתי. הקורס ילווה בצפייה בסרטים תיעודיים של במאים שונים מכל התקופות: פלהרטי, ג'ון גרירסון, לני ריפנשטאל, קולנועני ה"סינמה וריטה" בצרפת, הקולנוע החופשי האנגלי ועוד.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay