מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

דיקלה קידר

מלא

מסלול

סמסטר

שנה

פיתוח סיפור לתסריט גמר


בסדנה יתמקדו התלמידים בפיתוח סיפורים קצרים שישמשו יסוד לסרט הגמר של כל אחד ואחת מהם. התלמידים יגיעו לסדנה עם דמות שאין לה בהכרח סיפור, התחלה שאין לה המשך או רעיון לא מובן דיו (אבל כזה שמסרב להרפות). במהלך הסדנה תפותח ליבת הסיפור ברמה העלילתית או הרגשית לקראת העבודה על תסריט 15 דקות לסרט גמר. דקלה קידר תקיים שתי פגישות עם כל אחד ואחת מהתלמידים, ובהם ידונו בסיפור היסודי שבלב סרט הגמר המתגבש.

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay