מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ברגמן ניר

מלא

מסלול

ב

סמסטר

ג

שנה

פוסט סרטי רגש

בסמסטר השני ילווה המורה את עריכת הסרטים שנוצרו בסדנה "תסריט ובימוי עלילתי" וינתח מדי שבוע את התקדמות סרטי הסדנה בכיתה, תוך גילוי תובנות בימוי ועריכה – וזאת עד השלמת הסרטים והקרנתם בערב סרטי הביכורים לזכרה של גלית רוזן.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay