מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

הדיה יעל

תסריטאות

מסלול

שנתי

סמסטר

ב

שנה

עושים סצינות - מתקדמים

סדנת המשך לעושים סצינות משנה א', בסדנה ימשיכו לעבוד התלמידים על בניית סצינות וכתיבת דיאלוגים אותם יכתבו

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay