מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

רז גיא

מלא, הפקה

מסלול

ב

סמסטר

א

שנה

סינמטוגרפיה לבמאים

בסדנה נכיר לעומק את הכלים והדימויים העומדים לרשות הצלם והבמאי לצורך יצירת שפה קולנועית ויזואלית, ונבחן אותם ביחס להיבטים דרמטיים וסיפוריים. בין נושאי הלימוד: המבנה הדרמטי של הסרט בעבודת הצלם; תסריט ושוטינג בעבודת צלם-במאי; העמדת שחקנים מול המצלמה והנעתם; תאורה ככלי ביטוי דרמטי; מדידת אור; עדשות ובחירתן; צילום תיעודי. הסדנה תכלול שיעורים עיוניים ומעשיים והקרנה של דוגמאות מסרטים, כמו גם תרגילים אישיים וכיתתיים שיוקרנו וינותחו בכיתה. בית הספר מספק את חומרי הגלם ואת הציוד הנדרש.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay