מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

אגמון יאיר

מלא, הפקה

מסלול

שנתי

סמסטר

ג

שנה

סדרות רשת

סדרות הרשת הפכו בשנים האחרונות לתופעה, והן משנות את הדרך שבה קהל הצופים צורך תכנים. הפקות עצמאיות דוגמת "משיח", "רצים לאגודה" ו"ניצה ולחם" הצליחו לגרוף מאות אלפי צפיות, לזכות במעמד של קאלט ולהפוך את יוצריהן המוכשרים )אודי כגן, תום יער ורועי כפרי( לכוכבי תרבות. בסדנה ננסה להכיר את הזירה, נצפה בסדרות רשת רבות מז'אנרים שונים וננסה להבין את ערכן, את מהותן ואת קהלן. בשלב השני יעבדו התלמידים משבוע לשבוע על פיתוח פרויקט עלילתי או תיעודי. חלקה השלישי של הסדנה יוקדש להעמדת הצעה אטרקטיבית לסדרת רשת – שלושה תסריטים מלאים לשלושת הפרקים הראשונים, וראייה כלל עונתית.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay