מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

יאיר מתן

תסריטאות

מסלול

ב

סמסטר

א

שנה

סדנת תסריט לוקיישן

במהלך הסמסטר יעבדו התלמידים על תסריטים לסרט לוקיישן באורך 10 דקות על פי הגדרות ההיתכנות של הפקת סרטי לוקיישן של תלמידי המסלול המלא משנה ב'. בתחילת הקורס יציגו התלמידים את רעיונותיהם, ואלה יידונו בפורום הסדנה. נתמקד ברעיון ובהתאמתו לז'אנר הסרט הקצר: מהות הגיבור, המהלך הדרמטי, האירוע המרכזי, המבנה והדמויות. לאחר שיגובשו תקצירים ממוקדים יחל שלב כתיבת התסריטים, תוך התמקדות בכתיבת הסצנות והדיאלוגים עד לגיבושם לכדי תסריט שלם.

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay