מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

אדר ישי

מלא, הפקה

מסלול

א

סמסטר

ג

שנה

סדנת פסקול (מתמחי עריכה)

הסדנה תתמקד בפירוק של מרכיבי המוזיקה והבנה של מקומה בפסקול הקולנועי. נלמד לעבוד עם כלים בסיסיים לעריכת סאונד ב-Protools ועם ריבוי ערוצים, ונבחן דוגמאות ואתגרים מהשטח מתוך סרטי הלוקיישן של המחזור. כמו כן נתוודע לאסטרטגיות שונות של שימוש במוזיקה; למרכיבי המוזיקה והשפעתם; למוזיקה תיאורית, תחושתית, מילולית ועוד; למשמעותו של התזמון; למיקום קטעי מוזיקה בסרטים; לנקודות המפגש בין מוזיקה לעיצוב סאונד; לפסקול של דמות ושל סיטואציה; ולעבודה עם מוזיקאים. לצד התרגילים השוטפים יעבוד כל תלמיד על פרויקט אישי של יצירת מוזיקה ועיצוב פסקול. בית הספר מספק את כל הציוד הנדרש ואת חומרי הגלם.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay