מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

כהן מיקי

מלא

מסלול

א

סמסטר

א

שנה

סדנת עריכה

מטרת הקורס היא להעניק לתלמידים כלים מעשיים ורעיוניים לעריכה ולהבנת כוחה הרב של העריכה בבימוי הצופה. מתוך התנסות מעשית וניתוח סרטים קיימים, הקורס יצלול לעומק שפת העריכה, דרך הכרת טכניקות וסגנונות עריכה שנים, בראי התפתחות שפת העריכה מראשית ימי הקולנוע ועד היום.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay