מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

סמוכה ששי

תסריטאות

מסלול

א

סמסטר

ב

שנה

סדנת משחק לתסריטאים

בחלקה הראשון של הסדנה יתקיימו מפגשים חווייתיים שבמהלכם יעברו התלמידים תהליך דומה לזה שעובר שחקן מבצע. בחלקה השני של הסדנה יתמודדו התלמידים עם סצנות אותן יכתבו לסדנה, יתנסו באימפרוביזציות במגוון רחב של תרגילים, ייחשפו לשפת המשחק, לטכניקות משחק שונות ולשאלות הנוגעות לעבודת הבמאי מול השחקן. בין השאר יידרשו התלמידים לכתוב מונולוגים ולהציגם בכיתה, לגלם באמצעות אלתור טיפוסים שונים ולבנות סיטואציה דרמטית. בתוך כך נתייחס למקומו של דמיון יצירתי בעבודת השחקן ולחלקו של "העצמי האמיתי" בתהליך.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay