מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

סמוכה ששי

מלא

מסלול

ב

סמסטר

א

שנה

סדנת משחק

בחלקה הראשון של הסדנה יתקיימו מפגשים חווייתיים שבמהלכם יעברו התלמידים תהליך הדומה לזה שעובר שחקן מבצע. בחלקה השני של הסדנה יתמודדו התלמידים עם סצנות, יתנסו באימפרוביזציות במגוון רחב של תרגילים, ייחשפו לשפת המשחק, לטכניקות משחק שונות ולשאלות הנוגעות לעבודת הבמאי מול השחקן. בין השאר יידרשו התלמידים לכתוב מונולוגים ולהציגם בכיתה, לגלם באמצעות אלתור טיפוסים שונים ולבנות סיטואציה דרמטית. בתוך כך נתייחס למקומו של דמיון יצירתי בעבודת השחקן ולחלקו של "העצמי האמיתי" בתהליך.

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay