מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

יאיר לב ורוני ניניו

מלא, תסריטאות

מסלול

א

סמסטר

ב

שנה

סדנת מיזנסצנה

הסדנה תעסוק בשאלה כיצד מיזנסצנה דרמטית מפרשת טקסט באופנים שונים וממחישה את האקט המרכזי של הבימוי בחלל. התלמידים יתמודדו עם ניתוח של טקסט ופענוחו באמצעות בימוי של סצנה על פי תסריט קצר מתוך סרטים זרים וישראליים. נערוך השוואה בין הפרשנויות השונות שהעניקו התלמידים לאותו טקסט, ונתמקד בהחלטות הבימוי המרכזיות: ליהוק, פיזיות ואינטימיות של סיפור ודמויות בחלל, גיאוגרפיה של אתר צילום ומעברי זמן, סגנון הצילום, עקרון ההפתעה, מוזיקה והחלטות בימוי נוספות. בית הספר מספק את הציוד ואת חומרי הגלם הנדרשים להפקת התרגילים ולעריכתם.

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay