מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

שובל תום

מלא, הפקה

מסלול

ב

סמסטר

א

שנה

סדנת מבוא לתסריט לוקיישן

סדנת המשך ל"מבוא לחשיבה תסריטאית", שבה נעמיק את אפשרויות הגישה לתהליך הכתיבה, נתוודע למגוון כלים לקראת כתיבת תסריט קולנועי, ובעיקר נתמקד בקשר שבין הדמות, הדיאלוג הקולנועי והאפקט הדרמטי (או הקומי). בסדנה נבצע תרגילים בהאזנה, בכתיבה ובשכתוב ונתנסה בהכנה לכתיבת תסריט לסרט לוקיישן, שיוגש כעבודת הסיום של הקורס וישמש בסיס להפקה במהלך שנה ב'.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay