מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ערן ריקליס

מלא, הפקה

מסלול

סמסטר

שנה

סדנת אמן – שוטינג סקריפט

במשך יומיים תערוך הכיתה מסע בין סרטיו של ריקליס. נראה כיצד הם קשורים אליו, כיצד הם קשורים זה לזה ומה היו שיקוליו כבמאי בקבלת ההחלטות הנכונות ביותר. ריקליס יתמקד בעיקר ביצירת הסרט בשטח והשאיפה להרמוניה מושלמת בין מקומה של המצלמה, העדשה שעליה, האור, תפקודם של השחקנים במרחב הפיזי והנפשי – ותפקידם של כל האלמנטים האחרים שמרכיבים את התמונה המצולמת והשפעתם המיידית וארוכת הטווח על התוצאה הקולנועית ועל תהליך קבלת ההחלטות. ביום השני של הסדנה נעבוד מעשית על העמדת סצנה עם שני שחקנים וטקסט מתוך תסריט, ונבחן את שלל האפשרויות וההחלטות שעומדות בפני הבמאי.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay