מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

דבורה ארז

מלא, הפקה

מסלול

ב

סמסטר

ג ב

שנה

מונוגרפיה - ג'ון קסאווטס

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay