מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ברגמן ניר

תסריטאות

מסלול

ב

סמסטר

ב

שנה

מבנה לפיצ'ר 2


בסמסטר ב' נפתח במסגרת הסדנה תסריט באורך מלא לסרט תוך ליווי צמוד של ניר ברגמן.


© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay