מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

כהן מיקי

מלא, הפקה

מסלול

א

סמסטר

א

שנה

מבוא לעריכה ממוחשבת

הקניית מיומנויות עריכה יסודיות בתוכנת נון־ליניאר, ה-Pro Express Avid ,ולימוד טכניקות עריכה בהתאם לסוג הפרויקט: דרמטי, תיעודי, כתבה ועוד. מעבר לשיעורים בכיתה יקבלו התלמידים משימות שבועיות לתרגול שוטף. בסוף הסדנה יעברו התלמידים מבחן הסמכה כתנאי לתחילת עריכת הפרויקטים העלילתיים והתיעודיים של הסמסטר. בית הספר מספק את כל הציוד הנדרש.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay