מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

כהנא אבישי דויד

הפקה

מסלול

א

סמסטר

ג

שנה

ליווי פרוייקט גמר

החל משנה ב', כל תלמיד ותלמידה במגמה עובדים על הפרויקט שהם אמורים להציג במהלך שנה ג' כפרויקט גמר. הקורס ילווה את העבודה על כל שלביה: הרעיון הראשוני, זיקוק הרעיון ופיתוחו המלא, הכנת תיקי הגשה והתנסות בפרזנטציה. כל השלבים יתבצעו בפורום הכיתתי, וזאת נוסף לעבודת ההכנה שכל תלמיד יידרש לה בין השיעורים.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay