מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

יובן רז

תסריטאות

מסלול

ב

סמסטר

ב

שנה

כתיבת סדרות וכתיבה לילדים ונוער

בסמסטר ב' נפתח במסגרת הסדנה תסריט מלא לסדרה או סרט לילדים ולנוער.

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay