מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ברנהיימר אבנר

תסריטאות

מסלול

ב

סמסטר

ב

שנה

כתיבת סדרות

קורס המשך לסדנת הפיתוח. התלמידים יכתבו פרק מלא לסדרה שפיתחו וירחיבו את תקצירי הפרקים האחרים תוך ראייה עונתית. הסדרה תעמוד בכל הקריטריונים של הגשה למפיק או זכיין, כמקובל בתעשייה.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay