מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

מילר טל

מלא, הפקה

מסלול

ב

סמסטר

ב

שנה

כתיבת דיאלוגים

במסגרת הסדנה  יתרגלו התלמידים  כתיבת סצנות תוך לימוד כלים שונים לכתיבת דיאלוגים.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay