מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

בן נעים שוקי

מלא, הפקה, תסריטאות

מסלול

ב

סמסטר

א ב ג ד

שנה

התעמלות כתיבה

על מנת לשפר את הכלים ויכולת הכתיבה, יתקיים אימון כתיבה שבועי פתוח לכל תלמידי ביה"ס.


© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay