מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ד"ר שמוליק דובדבני

מלא, הפקה

מסלול

א

סמסטר

ב

שנה

הקולנוע הישראלי - הסטוריה ומבע

בעידן הרנסנס לכאורה של הקולנוע הישראלי יבקש הקורס לאפיין את הקולנוע הישראלי מבחינה אסתטית, תרבותית, נרטיבית וכלכלית: מה הם דימוייו, נושאיו, מהותו והקשריו ליוצרים חדשים. איזה קולנוע עשו פה, ואיזה קולנוע היינו רוצים לראות ולעשות פה? כיצד הקולנוע הישראלי "מדבר" את האידיאולוגיה השלטת וחותר תחתיה? מדוע הוא זוכה להצלחה כה מרשימה בעולם מזה עשור וחצי? מי הם הכוחות הכלכליים – קרנות וקופרודוקציות בינלאומיות – המכוונות לעתים את תכניו? מהו קולנוע עצמאי? בין הנושאים והסרטים שיידונו: מה ישראלי בקולנוע הישראלי ("הימנון"), קולנוע מודרניסטי ("חור בלבנה", "שלושה ימים וילד"), קולנוע מסחרי מול קולנוע "אמנותי" (מנחם גולן מול במאי ה"רגישות החדשה"), ה-resurrection של הקולנוע הישראלי ("החיים על פי אגפא"), הקול הנשי החדש ("אפס ביחסי אנוש"), מיינסטרים בקולנוע הישראלי ("כנפיים שבורות", "ללכת על המים", "אביבה אהובתי") ומרחב פוליטי ותרבותי ("ביקור התזמורת", "פוקסטרוט").

© JSFS. All rights reserved. Website created by Tommy Kay