מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ברנהיימר אבנר

מלא, הפקה, תסריטאות

מסלול

א

סמסטר

ב

שנה

גיבורי סדרות טלוויזיה

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay