מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

רפואה אלונה

הפקה

מסלול

א

סמסטר

ב ג

שנה

בית הפקה מא'-ת'

היכרות מעמיקה עם עבודת המפיק/ה לאורך כל שלבי עבודה על פרויקט תוך הקניית הכלים והשיטות העומדים לרשותו/ה, ניתוח האתגרים העומדים בפניו/ה והבנת האחריות הכלכלית והאמנותית שעליו/ה לקחת כל זאת תוך מתן דגש על התוכן כערך עליון המנחה כל שלב בתהליך היצירתי והפיננסי.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay