מסלול הפקה

מסלול תסריטאות

קורסים

ענר איתן

תסריטאות

מסלול

ב

סמסטר

א

שנה

בימוי לתסריטאים

מה בדיוק עושה הבמאי? מהם כלי עבודתו? איך היכרות עם כלים אלה יכולה לחדד את עבודת התסריטאי ולשפר את שיתוף הפעולה בינו לבין שותפיו ליצירה? הסדנה היא מבוא יסודי לעבודת הבמאי מצדדיה התיאורטיים והפרקטיים, וכוללת הדגמות ותרגילי בימוי בסיסיים. מטרתה להביא את התלמידים למצב שבו יהיו מסוגלים לביים בעצמם סצנה פשוטה – ובמקביל לנהל דו־שיח מעמיק, מקצועי ומציאותי עם כל השותפים למימוש החזון התסריטאי.

© JSFS. All rights reserved.

Website created by Tommy Kay