מסלול מלא

מי יכול להירשם?
כל מי שברשותם תעודת בגרות* ומרגישים שהם מתאימים ללימודי קולנוע וטלוויזיה. בית הספר מקבל מועמדים עם או בלי רקע בקולנוע ובטלוויזיה, מועמדים בעלי השכלה קודמת בתחומים אחרים, ומועמדים מוכשרים וחסרי ניסיון. בית הספר משקיע רבות בתהליך המיון של תלמידיו העתידיים, ומעודד גם מועמדים שלא התקבלו בעבר להגיש שוב מועמדות. מועמדים שנרשמים מחדש בפרק זמן של שלוש שנים, יקבלו הנחה של 50% בדמי ההרשמה.

*ועדת הקבלה רשאית לקבל תלמידים בעלי היסטוריה לימודית מוכחת שלא השלימו תעודת בגרות מלאה.


דמי הרשמה למסלול המלא: 440 ₪


אמצעי תשלום:

· במזומן במזכירות בית הספר

· באמצעות העברה בנקאית

· באפליקציה pay לטלפון מס' 052-8144477

· בהמחאה לפקודת בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים.

· ניתן גם לשלוח את התשלום בדואר רשום ולוודא שהגיע למזכירות בית הספר.

מועמד הנרשם באותו מועד למסלול המלא וגם לאחד משני המסלולים האחרים, יזכה להנחה של 50% מדמי ההרשמה על המסלול הנוסף (סה"כ 150% לשני מסלולים).

על מועמד הנרשם ליותר ממסלול אחד להגיש ערכת הרשמה נפרדת לכל מסלול.


שלבי ההרשמה למסלול המלא

· טפסי הרשמה

על הנרשמים למלא את כל הפרטים ולוודא שהטפסים הגיעו למזכירות בית הספר. 


· מבחני בית

מבחני הבית נשלחים למועמדים שמילאו את תנאי ההרשמה, כחמישה שבועות לפני מבחני המיון בבית הספר. את המבחנים יש למלא לפי הנחיות המזכירות ולהביאם ליום מבחני המיון בבית הספר.


· מבחני מיון בבית הספר

מבחני המיון מתמקדים ביכולת ההבעה החזותית של המועמדים. המבחנים אורכים כשש שעות ואינם מצריכים הכנה מוקדמת. הם משתנים משנה לשנה וממועד למועד. לאחר בדיקת המבחנים ועדת המיון מחליטה אילו מועמדים יוזמנו לשלב הריאיון האישי ואילו מועמדים לא ימשיכו הלאה במיון.

מועמדים שיש ברשותם עבודה או פרויקט אומנותי קודם מוזמנים להגישו עם מבחני המיון. זהו אינו תנאי הכרחי להרשמה, אך עבודה ברמה גבוהה יכולה לשפר את סיכויי התקבלות המועמד. העבודות יכולות להיות בתחומים: צילום פילם, וידאו, מוזיקה, כתיבה, ציור, גרפיקה, עיתונות, או סדרת תמונות (עד חמש). ניתן להגיש רק עבודה קודמת אחת, נוסף למבחני המיון. המועמדים מתבקשים למסור העתק של העבודה ולא את המקור. בית הספר אינו אחראי לאובדן עבודות.


· ריאיון וקבלה

מועמדים שעברו בהצלחה את שלב מבחני המיון מוזמנים לריאיון אישי בבית הספר מול ועדת קבלה. ועדת הקבלה משקללת את התרשמותה מן המועמדים עם תוצאות מבחני המיון, ומחליטה אילו מועמדים לקבל לבית הספר ואילו מועמדים לא יתקבלו. לעיתים מועמדים מוזמנים לריאיון חוזר, לפי החלטת הוועדה.

כשבוע לאחר הריאיון, החלטות הוועדה נשלחות למועמדים. מועמדים שהתקבלו לבית הספר יקבלו גם מסמכי תשלום לשנת הלימודים ואת תקנוני בית הספר לחתימה. מועמד שלא ישלים את ההרשמה, תתבטל קבלתו לבית הספר והודעה על מקום פנוי תישלח למועמד ממתין.

למועמדים שלא עברו את מבחני המיון נשלחת הודעה באותו מועד.


ערעור על החלטת ועדת הקבלה

החלטות ועדת הקבלה הן סופיות וערעורים אינם מתקבלים. עם זאת, ההחלטות הן יחסיות לכל מחזור מועמדים ותקפות למועד הבחינות בלבד. הניסיון מוכיח כי מועמדים שהתקבלו לאחר שנבחנו פעם שנייה ואף שלישית הופכים במקרים רבים לתלמידים מובילים בבית הספר, ולכן בית הספר מעודד להגיש שוב מועמדות בשנת הלימודים הבאה.


הכרה בלימודים קודמים ומעבר בין בתי ספר

מועמדים שסיימו שנה ראשונה בבית ספר אחר לקולנוע יירשמו לשנה א', ואם יתקבלו יוכלו לקבל פטור משיעורים מסוימים בכפוף להגשת בקשה ולהחלטת ועדת ההוראה של בית הספר. מועמדים שסיימו שנת לימודים שנייה בבית ספר אחר לקולנוע יכולים להירשם לשנה ב' בתנאי שיציגו עבודות קודמות וגיליון ציונים מהמוסד הקודם. ועדת מיון מיוחדת תדון בבקשה ותזמן את המועמד לראיון אישי, ולאחריו תמסור את החלטתה.


פגישה עם הנהלת בית הספר לקראת שנת הלימודים
בתחילת ספטמבר יפגשו התלמידים עם הנהלת בית הספר לשיחת הכנה לקראת שנת לימודיהם הראשונה.


שכר לימוד

הוועד המנהל של בית הספר מחליט מדי שנה על גובה שכר הלימוד השנתי. שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א הוא 17,500 ₪. שכר הלימוד לשנים הבאות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (שכר הלימוד הסופי לכל שנת לימודים מתפרסם בחודש יולי באותה שנה ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד של השנה הקודמת). עבור חמש שנות הלימודים ישלם התלמיד שכר לימוד מלא. נוסף לשכר הלימוד, מדי שנה יש לשלם דמי שכלול בסך 200-850 ₪ (850 ₪ בשנה הראשונה, וסכומים נמוכים יותר בהמשך הלימודים) לטובת מנוי לסינמטק, ספרי לימוד, מקראות, תדפיסים ועלויות פעילויות העשרה (כניסה למוזיאונים ועוד).


מלגות
הנהלת בית הספר פועלת ללא לאות להשגת מלגות שכר לימוד מלאות או חלקיות, מלגות קיום, פרסים על מצוינות, מלגות הפקה, מלגות סיוע פסיכולוגי ומלגות השתלמויות בארץ ובחו"ל לתלמידים מקרנות, ממוסדות ומאישים בישראל ובחו"ל.


עצמאות ושינויים

לבית הספר שיקול דעת מלא והזכות הבלעדית לשנות את תוכנית הלימודים וההפקות. התלמידים יהיו כפופים לתקנוני בית הספר.